Publicerad

Medaljer till Ung Företagsverksamhet i Västmanland –
antalet UF-elever ökar även i Arboga

Den här veckan uppmärksammas Sveriges bästa region som jobbar med Ung Företagsamhet, UF. Det går bra för Västmanland som plockade hem fyra medaljer under de nationella medarbetardagarna. Även i Arboga har antalet UF-elever ökat.

– Läsår 17/18 är avslutat och går till historien som rekordåret för UF Västmanland. Vi har gått från klarhet till klarhet och är nationellt i toppen på grundskolan, gymnasiet och Alumni, säger Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.

 

Det var i veckan, under Ung Företagsamhets nationella medarbetardagar, som Sveriges bästa UF-regioner uppmärksammades.

Fler UF-elever i Arboga

Även i Arboga har antalet UF-elever blivit fler. Sedan läsåret 2015/2016 har det varit en ökning med cirka 25 procent, från 25 elever till 33 elever per år.

Exempelbild

Annica Gustafsson

– Liksom i länet ökar intresset att driva UF-företag även på Vasagymnasiet i Arboga. Engagerade lärare och ett driv från regionkontoret är några av framgångsfaktorerna, säger Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare i Arboga kommun.

På gymnasiet har UF Västmanland redan nått den nationella målbilden för år 2021. Målet nu är att alla elever i Västmanland ska få möjlighet att driva UF-företag.

 

UF Västmanland - läsår 2017/2018

  • Tillväxt från 876 till 1 122 UF-elever
  • Tillväxt: från 241 till 341 UF-företag
  • Årets UF-företag, Merch Sweden UF – bäst i Sverige
  • Genomslag gymnasiet 39 % - tredje bäst i Sverige
  • Intygsfrekvens 93 % - näst bäst i Sverige
  • Genomströmning gymnasiet 36 % - näst bäst i Sverige
  • Antal sålda läromedel grundskolan – näst bäst i Sverige
  • Antal lärare på grundskolan – tredje bäst i Sverige
  • Andel lärare som arbetar med våra läromedel grundskolan – bäst i Sverige
  • Tillväxt Alumni – fjärde högst i Sverige

Källa: Ung Företagsamhet Västmanland

Fakta Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Sedan starten 1980 har över 400 000 elever drivit UF-företag.

 

Källa: Ung Företagsamhet Västmanland

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: