Publicerad

Eldningsförbudet för länet upphävs

Den 15 augusti klockan 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län som Länsstyrelsen tidigare beslutat om.

Länsstyrelsen beslutade om ett generellt eldningsförbud för hela Västmanlands län den 18 juli 2018. Bakgrunden var att det rådde extremt stor risk för brand i skog och mark i hela länet.


Förhållandena har ändrats och det råder nu lägre risk för brandspridning i skog och mark. Därför upphävs det generella eldningsförbudet i Västmanlands län den 15 augusti klockan 08.00.

Mer information


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: