Publicerad

Eldförbud

Information om eldningsförbudet på olika språk/Information about the forest fires in different languages

Arabiska

سريان أمر حظر إشعال النار

يعني حظر اشعال النيران أنه من غير المسموح لك إشعال نار أو الشواء في الغابات والحقول او في أي مكان عام. ويشمل الحظر أيضاً الشوايات التي تُستعمل لمرّة واحدة، والمواقد المُعدّة مسبقاً في الأراضي العامة، مثلاً أماكن الاستحمام ومواقع التخييم والحدائق العامة

 

تذكّر بأنك مسؤول/مسؤولة دائماً عن الأمن والسلامة وأنّ من الممكن أن تتعرّض/تتعرّضي الى المحاسبة والعقاب إذا تسبّبت في اندلاع حريق أو انتهاك حظر إشعال النار

 

Bulgariska

Забранява се палене на огън!

Забрана за палене на огън означава, че НЕ се допуска палене на огън или да се пече на скара в гори, местности и на обществени места. Забраната се отнася и за грил за еднократна употреба, за обособени места за палене на огън и за барбекю на обществени места, като например места за къпане, къмпинги и паркове.

 

Имайте предвид, че винаги Вие носите отговорност за сигурността и че може да бъдете подведен под отговорност и да бъдете наказан, ако причините пожар или нарушите противопожарната забрана.

 

Dari (Afghansk Persiska)

روشن کردن آتش ممنوع است

 ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه روشن کردن آتش در جنگل ها، زمین های بایر و مکان های عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند مکان های آب بازی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

 

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی موقع افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد حریق شوید و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و منجر به محکومیت شما بشود

 

Engelska

Open burning prohibition order applies!

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

 

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

 

Farsi (Persiska)     

روشن کردن آتش ممنوع است

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه افروختن آتش در جنگل ها، مراتع و اماکن عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند محل های آب تنی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

 

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد آتش سوزی شده و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و باعث محکومیت شما گردد

 

Finska

Avotulentekokielto voimassa!

Avotulentekokielto tarkoittaa, että ET saa käsitellä avotulta tai grillata metsässä, maalla tai yleisillä paikoilla. Kielto koskee myös kertakäyttögrillejä, valmiita tulisijoja ja grillauspaikkoja julkisilla mailla, esimerkiksi uimapaikoilla, leirintäalueilla ja puistoissa.

 

Muista aina, että sinä olet vastuussa turvallisuudesta ja voit joutua edesvastuuseen ja saada rangaistuksen, jos aiheutat tulipalon tai rikot avotulentekokieltoa.

 

Franska

Il est interdit de faire du feu!

L’interdiction de faire du feu signifie qu’il est INTERDIT d’allumer un feu ou de faire griller dans la nature ou sur des lieux publics. L’interdiction s’applique aussi aux grills jetables, aux emplacements de feu et de grillade aménagés sur les terrains publics, par exemple les lieux de baignade, les campings et les jardins publics.

 

N’oubliez pas que vous êtes toujours dans l’obligation d’assurer la sécurité et que vous pouvez être tenu pour responsable et condamné si vous causez un incendie ou si vous contrevenez à l’interdiction de feu.

 

Italienska

Avviso di divieto di accensione di fuochi!

In virtù del divieto di accensione di fuochi, NON è consentito accendere fuochi o grigliate nei boschi, nei campi o in aree pubbliche. Il divieto riguarda anche griglie monouso, caminetti prefabbricati e aree barbecue sul demanio pubblico (ad esempio zone di balneazione, campeggi e parchi).

 

Considera che sei sempre responsabile in prima persona per la sicurezza. Se causi un incendio o violi il divieto di accensione di fuochi puoi essere ritenuto responsabile e venire sanzionato.

 

Japanska

火気使用禁止令が出ています!

火気使用禁止令とは、森林、野原、公共の場での火の使用、またはバーベキューの禁止を意味します。これには簡易バーベキューグリルの使用、備え付けのバーベキュー調理場の利用、水泳場、キャンプ場、公園などの、公共のグリルエリアの使用も含まれます。

 

個人が常に安全の責任を負うこと、また火事を起こしたり、火気使用禁止に違反した場合は、責任を問われ罰せられることに留意してください。

 

Jiddisch

א פארבאט אויף אנצינדן פייערס אין גאס איז אין קראפט

א פארבאט אויף אנצינדן פייערס אין גאס מיינט אז איר מעגט נישט אנצינדן קיין פייערס אדער באקביקיו'ען אין וועלדער, אפענע פלעצער אדער סיי וועלכע עפנטליכע פלאץ. דער פארבאט נעמט אריין איינמאליגע גרילס, פייערפלעיסעס אין גאס, און בארביקיו פאסיליטיס, צום ביישפיל ביי ביטשעס, קעמפינג פלעצער און פארקס

 

געדענקט אז איר זענט שטענדיג פאראנטווארטליך פאר זיכערהייט און אז מען קען אייך לעגאל האלטן אחראי און באשטראפן קרימינאל אויב איר פאראורזאכט א פייער אדער פארלעצט דעם פארבאט אויף אנצינדן פייערס אין ג

 

Kinesiska

请务必遵守禁止生火令!

禁止生火令意谓:您不得 在林区、土地或公共场所生火或烤肉。一次性烤肉、经规划与架设的炉火区、以及位于浴场、露营区和公园等公共用地上的烤肉区,同样受到禁令管制。

 

请注意:您必须随时为公共安全负起责任。如果您引发火灾、或违反了禁止生火令,您的责任将会受到追究,您亦将遭到刑事处分。

 

Polska

Obowiązuje zakaz rozpalania ognia!

Zakaz ten oznacza, że NIE WOLNO rozpalać ognia ani grillować w lasach i na polach oraz w miejscach publicznych. Zakaz ten dotyczy również grillów jednorazowych oraz specjalnie do tego celu przygotowanych ogólnodostępnych miejsc na ognisko i grillowanie, które można znaleźć na przykład przy kąpieliskach, na kampingach i w parkach.

 

Miej na uwadze fakt, że zawsze ty sam/sama jesteś odpowiedzialny/a za stosowanie się do reguł bezpieczeństwa i że możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności i ukarany/a jeśli spowodujesz pożar albo złamiesz zakaz rozpalania ognia.

 

Romani

Postoinela zabrana tharibaske jag!

Zabrana tharibaske jag značinela so tu NASMINEA te thare jag ja skara ki veš ja ko pole ja ko javno thana. I zabrana isto važinela e jekhefareskere skarake, namestime thana skarake, ja skarakere thana ko javno thana, ko misal nandžojbaskere thana, kampine ja parkia.

 

De tut godi sako far so tut isi i odgovornost siguripaske hem so šaj te ove izvedimo prema i odogovrnost hem te ove kaznimo te uzročindžan jekh požar ja pagea i zabrana protiv tharibe jag.

 

Rumänska

Este interzis să se facă foc în prezent!

Interdicția de a face foc implică faptul că tu NU ai voie să faci un foc sau să faci grătar în pădure sau pe vreun teren sau într-un loc public. Interdicția se referă și la grătare de unică folosință, șeminee amenajate și locuri de grătar de pe terenuri publice, de exemplu ștranduri, campinguri și parcuri.

 

Gândește-te că tu ești întotdeauna cel care poartă răspunderea pentru siguranță și că poți fi tras la răspundere și poți fi pedepsit dacă cauzezi un incendiu sau dacă încalci interdicția de a face foc.

 

Somaliska

Waxaa jiraa mamnuucid dab shidid

Mamnuucid dab shidid waxey ka dhigantahay in AADAN dab ka shidi karin ama aadan wax ku dubi karin keymaha iyo dhulka ama goobaha guud oo idil. Mamnuucidda waxaa xittaa ku jira birta halka mar wax lagu dubto, dabka la shito iyo goobaha guud ee wax lagu dubto, sida goobaha dabaasha, goobaha hawo qaadashada iyo darjiinooyinka.

 

Ku fikir inaad mar walba adiga mas’uul ka tahay sugidda ammaanka iyo in laguu raacan karo ciqaabna aad ku muteysan karto haddii aad sababto dab ama aad jabiso mamnuucid dab shidid.

 

Spanska

¡Prohibido hacer fuego!

Está prohibido hacer fuego, NO puede hacer fuego o barbacoas en el bosque ni en cualquier terreno o lugar público. La prohibición incluye parrillas de un solo uso, barbacoas de obra y lugares habilitados para barbacoas en terreno público, como por ejemplo zonas de baño, campings y parques.

 

Recuerde que usted siempre es responsable de la seguridad y que puede ser imputado y condenado si causa un fuego o viola la prohibición de hacer fuego.

 

Thailändska

มีข้อห้ามก่อกองไฟกลางแจ้ง

ห้ามก่อกองไฟกลางแจ้ง หมายถึง ห้ามไม่ให้คุณจุดไฟหรือปิ้งย่างในป่า หรือบนที่ดินหรือในที่สาธารณะ ข้อห้ามนี้รวมถึงเตาย่างแบบใช้ครั้งเดียว เตาที่จัดเตรียมไว้ และพื้นที่สำหรับปิ้งย่างตามที่ดินสาธารณะ เช่น แหล่งน้ำพักผ่อนหย่อนใจ จุดพักแรม (จุดแคมป์ปิ้ง) และสวนสาธารณะ

 

พึงจำไว้เสมอว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และคุณอาจมีความผิดและได้รับโทษหากคุณทำให้เกิดไฟไหม้หรือฝ่าฝืนข้อห้ามก่อกองไฟกลางแจ้ง

 

Tigrinska

ንኽልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ምኽርታት!

ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ጫካ ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሓዊ ክትኣጕድ ወይ ስጋ ክትጠብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ክልከላ ነዚኦም ዚስዕቡ እውን ይምልከት እዩ፥ ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘግልግሉ መጥበሲታት ወይ ግሪል፡ እተገጣጠሙ ሰፈራት-ሓዊ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዚርከቡ ናይ ስጋ መጥበሲታት፡ ንኣብነት ኣብ ኣባይቲ መሕጸብ ኣካላት ፡ ኣብ ናይ ካምፒንግ ቦታታትን መናፈሻታትን።

 

ንድሕነት ብዚምልከት፡ ኩሉ ግዜ ንስኻ ባዕልኻ ተሰካሚ ሓላፍነት ምዃንካ ሕሰበሉ፣ ከምኡውን ናይ ባርዕ ጠንቂ ምስ እትኸውን ወይ ነቲ ናይ ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ሕጊ ምስ እትጥሕሶ፡ ብሓላፍነት ከም እትጥየቕን ከም እትቕጻዕን ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ።

 

Tornedalsfinska (Meänkieli)

Eltauskielto jällaa!

Eltauskielto merkittee ette sie ET saa ellata elikkä krillata mettässä ja maastossa elikkä ylheisellä paikala. Kielto jällaa kansa kertakäyttökrillile, vasituissa valkeansioissa ja krillipaikoissa ylheisen maan päälä, esimerkiksi paatipaikoissa, kamppinkipaikoissa ja parkissa.

 

Hunteeraa ette se aina olet sie joka olet vastuulinen turvalisuuesta ja ette sie saatat joutua eesvastuutheen ja sinua saatethaan rangastaa jos sie aiheutat tulipalon elikkä rikot eltauskieltoa.

 

Tyska

Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!

Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.

 

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

 

MSB arbetar med att översätta informationen till ytterligare språk, dessa texter publiceras på deras hemsida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: