Publicerad

Omprioriteringar för att ge äldre och personer med funktionshinder extra stöd i värmen

Under veckan väntas fortsatta höga temperaturer. Socialförvaltningen i Arboga kommun har därför beslutat om tillfälliga förändringar inom vård- och omsorg och funktionshinderverksamheten för att värna om brukarna och medarbetarna.

Marjo Savelius

Marjo Savelius, socialchef i Arboga.

I och med de höga temperaturerna har socialförvaltningen beslutat att ställa in fysiskt krävande insatser såsom städning hos brukarna, om det inte är absolut nödvändigt. I stället kommer personalen att fokusera på att ge brukarna extra stöd och hjälp för att klara av värmen.

 

– Många äldre och personer med funktionshinder kan vara extra känsliga för värme. Därför är det viktigt att vi anpassar vår verksamhet för att ge dem den hjälp och omsorg de behöver i värmen, säger Marjo Savelius, socialchef i Arboga kommun.

 De handlar bland annat om att personalen ser till att de får i sig extra vätska och undviker onödiga ansträngande situationer, bland annat ställs planerade promenader in. Vid värmeböljor har socialförvaltningen tydliga rutiner för hur verksamheterna ska arbeta och agera.

 

– Att göra den här omprioriteringen handlar också om att värna om medarbetarna och förbättra deras arbetsmiljö då det är det är ansträngt både vad gäller ute- och innetemperaturerna, säger hon.

 

Den tillfälliga förändringen gäller till att börja med från 24-29 juli och de planerade insatser som nu ställs in kommer att återupptas efter att värmen har avtagit.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: