Publicerad

Tallrikssvinnet minskar i kommunens skolrestauranger

Exempelbild

Bra resultat på Gäddgårdsskolan

Kostavdelningens satsningar gällande gästdialog för minskat tallrikssvinn i skolrestaurangerna har gett resultat.

Kommunövergripande har satsningen under läsåret 2017/2018 bidragit till en minskning av tallrikssvinnet med 27 procent.

Med tallrikssvinn menas den ätbara mat som slängs från tallriken. Minskningen innebär totalt 1,4 ton mindre tallrikssvinn och en minskad kostnad med cirka
200 000 kronor, beräknat utifrån Naturvårdsverkets siffror från 2014 med en snittkostnad på 30 kronor per kg matsvinn samt lokal- och personalkostnader per portion för Arboga kommun.

En tredjedel blir matsvinn

Enligt Naturvårdsverket står maten för en tredjedel av vår totala klimatpåverkan och en tredjedel av den mat som produceras i världen slutar som onödigt matsvinn. I FN:s miljömål (Agenda 2030) och i den svenska livsmedelsstrategin finns mål för att halvera matsvinnet till år 2030.

Aktivt arbete i kök och skolrestauranger

I Arboga kommun arbetar vi aktivt både i köken och våra restauranger för att bidra till att nå de nationella och internationella målen. I köken fokuseras det på förvaring, beställnings- och användningsrutiner samt portionsberäkningar. Efter projektet Gästdialog för minskat tallrikssvinn som genomfördes på Stureskolan våren 2017 gjordes en satsning på samtliga grundskolor i kommunen under läsåret 2017/18 för att minska tallrikssvinnet. På Gäddgårdsskolan genomfördes ett 10 veckor långt projekt där bland annat samtliga av skolans klasser besöktes för att prata om matsvinn samt dess miljömässiga och ekonomiska påverkan.

Mest svinn vid populära maträtter

Grunden till satsningen har varit att vi uppmärksammat att gästerna ofta slänger mest mat vid väldigt populära maträtter så som grillad kycklinglårfilé med kall currysås och ugnsstekt potatis eller tacobuffé.

Vi har jobbat med att dagligen väga, dokumentera och kommunicera tallrikssvinnet och dess påverkan till våra gäster. Fokus har legat på mötet med gästen och att informera om matsvinn samt dess påverkan.

Bild från Brattbergsskolan

På Brattbergsskolan fick eleverna samla kulor tillsammans

Läs mer om mat och måltider i Arboga kommun

Du kan läsa mer om mat och måltider i Arboga kommun här:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: