Publicerad

Skogsstyrelsen och Trafikverket gallrar skogsmark längs Sätraleden

Vid gallringen tas träd och sly bort som utgör en olycksrisk.
Träd med bevarandevärden har märkts ut och kommer att sparas.

Karta med markering för gallring längs Sätraleden

Kartbild med markering för gallring (klicka på bilden för att visa i pdf)

Området som ska gallras är stort och arbetet som påbörjas under vecka 27 kommer att fortsätta året ut. I anslutning till Skogsstyrelsens och Trafikverkets gallring kommer även kommunal skogsmark gallras utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: