Publicerad

Det generella eldningsförbudet för länet upphävs

Den 1 juni beslutade Länsstyrelsen om eldningsförbud i hela länet. Den 21 juni klockan 08.00 upphävs eldningsförbudet. Eldningsförbud kan dock fortfarande råda i vissa kommuner i länet.

Länsstyrelsen beslutade om ett tillfälligt eldningsförbud för hela Västmanlands län den 1 juni 2018. Bakgrunden var att det rådde extremt stor risk för brand i skog och mark i hela länet.

Förhållandena har ändrats och det råder nu lägre risk för brandspridning i skog och mark. Därför upphävs det generella eldningsförbudet i Västmanlands län den 21 juni klockan 08.00.

 

Eldningsförbud kan fortfarande råda i vissa av länets kommuner. Kontakta räddningstjänsten i respektive din kommun för mer information om vad som gäller. I Arboga kommun råder det inte något eldningsförbud.

Att tänka på

  • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.
  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.
  • Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs på vägren eller banvall.

Du kan läsa mer om brandrisk på:

Dinsäkerhet.se

MSB:s brandriskprognoser

Krisinformation.se

Ladda ner appen Brandrisk Ute på dinsäkerhet.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: