Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Leader Mälardalen beviljar miljoner till utvecklingsprojekt!

Leader Mälardalen beviljade på senaste LAG-mötet den 11 juni sammanlagt drygt 4 miljoner kronor i stöd till fem nya Leaderprojekt i området. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan!

Projekt Lungers Hamn, Arboga kommun, syftar till att utveckla hamnen i Lunger till ett sammanhållet område för båtliv och rekreation och därmed göra den attraktiv både för boende i bygden och för besökare. Projektet ska skapa 40 nya båtplatser, gästhamn för 20 båtar, sex ställplatser för husbilar samt en servicebyggnad för besökande.
Projektet ägs och drivs av Lungers Hamns Båtklubb och beviljades 1 300 000 kronor i stöd.
Kontaktperson i projektet:
Anders Johansson, Lungers Hamns båtklubb, tel 070-235 94 98.

Härnevi Mötesplats, Enköpings kommun syftar till att göra Härnevibygden attraktiv för att flytta in och stanna kvar. Projektet ska utveckla Härnevi idrottsplats, dels genom en anläggning med fokus på barn och ungdomar, med ett torg med sittplatser under tak, grillkåta, grillplats samt pulkabacke och motionsspår med ett mindre naturgym, dels genom anläggning av bouleplaner.
Projektet ägs Upplandsstiftelsen och drivs av Härnevi Hembygdsförening. Projektet beviljades 922 732 kronor i stöd.
Kontaktperson i projektet:
Jan Dahlin, Härnevi Hembygdsförening, tel. 070-211 50 22.


Mötesplats Björnbo Gård, Enköpings kommun ska etablera en mötesplats för barn och ungdomar med djur och naturintresse på Björnbo Gård, en fritidsgård med hästar, smådjur och friluftsverksamhet öppen för alla. Gårdens verksamhet använder 4H:s metod att förmedla kunskap (Huvud), medkänsla (Hjärta), färdigheter (Hand) och ett hälsosamt liv (Hälsa) med visionen Lära genom att göra på ett säkert sätt. Projektet syftar till att öka den sociala gemenskapen och minska det sociala utanförskapet.
Projektet ägs och drivs av Björnbo Gård 4H och beviljades 1 300 000 kronor i stöd. Kontaktperson i projektet:
Erika Sjöberg, Björnbo Gård 4 H, tel 070-792 53 18


Biogas Västra Mälardalen 1.0, Köpings kommun ska i samverkan mellan kommunen och ett antal lantbrukare i Västra Mälardalen undersöka förutsättningarna för en ekologiskt hållbar och ekonomiskt lönsam lokal produktion av biogas från lantbrukets restresurs gödsel.
Projektet ägs och drivs av Köpings kommun och beviljades 201 340 kronor i stöd.
Kontaktperson i projektet:
Camilla Nilsson, Köpings kommun, tel 073-662 89 35

Academy Adventure Leader syftar till att, i samverkan mellan Leader Mälardalen, Leader Nedre Dalälven, samt tre Leaderområden i Litauen stärka unga i våra områden genom att utveckla deras entreprenöriella förmåga och introducera dem för nya möjligheter, aktiviteter, kulturer och människor. Projektet kommer att genomföras både i Sverige och i Litauen och bestå av två sommarakademier med fokus på äventyr och entreprenörskap.
Projektet ägs och drivs av LAG Leader Mälardalen och beviljades 715 130 kronor.

Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information.
Mia Lundqvist, Verksamhetsledare för Leader Mälardalen
Tel: 070-365 75 20, e-post: mia@leadermalardalen.se


www.leadermalardalen.se

FAKTA OM LEADER OCH LEADER MÄLARDALEN


 • LEADER är en metod för lokal utveckling, som bygger på samverkan mellan ideell sektor/föreningar, privat sektor/företag och offentlig sektor.
 • LEADER-metoden kännetecknas av samarbete, lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling.
 • Leader Mälardalens område består av Upplands-Bro, Håbo, Enköpings, Västerås, Hallstahammars, Köpings, Arboga och en del av Lindesbergs kommun (södra Fellingsbro). Undantagna är Enköpings och Västerås tätorter.
 • Leader Mälardalen styrs av LAG, Local Action Group, som fattar beslut om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas stöd.
 • I Leader Mälardalen behöver det vara minst två parter som samverkar i varje projekt, gärna från olika sektorer.
 • Stöd från Leader Mälardalen finansieras av EU, svenska staten och kommunerna som ingår i området.
 • Projektstöd kan beviljas för 100% av projektets faktiska kostnader, max 1,3 miljoner kr, men projektet måste själva bidra med minst 30% i form av ideellt arbete (och/eller pengar).
 • Projektstöd till företag (där nyttan enbart kommer de sökande företagen till del) kan beviljas för 70% av projektets/investeringens faktiska kostnader, max 200 000 kr.
 • Stöd till Småprojekt kan beviljas med max 30 000 kr och för dessa krävs ingen formell samverkan mellan flera parter.

Tidigare beviljade stöd


Sedan verksamhetsstarten 2016 har Leader Mälardalen tidigare beviljat sammanlagt ca 16 miljoner kronor i stöd till följande projekt:


Hela Leader Mälardalens område (från Fellingsbro till Upplands-Bro, se ovan):


 • Småprojekt för Lokal utveckling
 • Småprojekt för Inkludering och integration
 • Mobilisering 2.0, Klimat, energi och miljö
 • Förvaltningsplaner för fisk och fiske i Mälaren och Hjälmaren
 • Marknadsföring av fisk och skaldjur från Hjälmaren och Mälaren
 • Ung i Mälardalen
 • Internationell Samverkan
 • Förstudie Integration i Mälardalen
 • Mobilisering Klimat, energi och miljö

Arboga kommun:

 • Arboga Hundsportshall (”företagsstöd”)
 • Mörkervandring i Arboga

Köpings kommun:

 • Brobyggen mellan människor i deras vardagsmiljö
 • Återuppliva Kolsva Julmarknad
 • Matlådeprojektet

Hallstahammars kommun:

 • Tiden är nu – en odyssé över Hallstahammar genom 100 år
 • Hästmuseum Strömsholm
 • Projektsamverkanspråmen Albert

Västerås kommun:

 • Vision Tidö-Lindö
 • Tillgänglighetsanpassning hästdragen vagn (”företagsstöd”)
 • Ängsö - förstudie till utvecklandet av ett biologiskt kulturarv
 • Förbättrad besöksverksamhet Åkesta Observatorium

Enköpings kommun:

 • Järnvägsbanken Ekolsund


Håbo kommun:

 • Stenhuset – Skohalvöns mötesplats för förening kultur och turism
 • Skokloster 4H
 • Järnvägsbanken Ekolsund

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: