Publicerad

Hemtjänsten i Arboga - en av de bästa i länet

Exempelbild

Rose-Marie Helander och Sandra Karlsson, enhetschefer på hemtjänsten i Arboga kommun.

Hemtjänsten i Arboga, en av de bästa i länet när det gäller trygghetsrutiner

Socialstyrelsen har gjort en undersökning där frågor ställts till samtliga kommuner i Sverige gällande rutiner inom olika områden. Dessa områden gäller undernäring, misstanke om hot och våld, misstanke om missbruk, misstanke om läkemedelsmissbruk samt när en brukare inte öppnar dörren.

 

- Medarbetare och chefer inom hemtjänsten har under flera år arbetat för att kvalitetssäkra verksamheten, så detta resultat är ett kvitto på att vi har rätt fokus, säger vård- och omsorgschef Carina Gullemo.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: