Publicerad

Utbildningssatsning ger barnskötare höjd kompetens

I ett samarbete med Mälardalens högskola kommer 50 erfarna barnskötare i Arboga kommun få chansen att höja sin kompetens.

Syftet är att ge deltagarna kompetensutveckling, främja erfarenhetsutbyte och synliggöra deltagarnas kompetens. Föreläsningar, grupparbeten och workshops tar utgångspunkt i frågeställningar och upplevda situationer som deltagarna har med sig från den egna förskolan. Deltagarna har också möjlighet att påverka kursens utformning genom att ange vad de vill utveckla i sin egen arbetsroll.

 

För undervisningen ansvarar både forskare och lärare vid MDH samt yrkesverksamma förskollärare. Första utbildningen startar hösten 2018.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: