Publicerad

Checkar för digitalisering

För  företag som vill ta in extern kompetens. Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information.

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering?


Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.


Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.


Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.


Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att:


 • ta fram en digital strategi
 • identifiera nya affärsmodeller
 • digitalisera företagets verksamhet och processer.


Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.


Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.)


Det är olika ansökningstider för olika regioner. Se rubriken ”Kontakt” nedan.


Vem kan söka?


Checkarna riktar sig till företag som har:


 • 2-49 anställda,
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut),
 • sin ekonomi i ordning.För vad kan vi söka?

Tjänst och anställning


Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:


 • köp av tjänst
 • projektanställning.


Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.


Exempel på projekt som checken kan användas till:


 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.


Checken kan inte användas till:


 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring mot slutkund
 • framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • anpassning för att uppfylla GDPR.


När kan vi söka?


Du ansöker hos den region (länsstyrelse, region eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det är olika ansökningstider för olika regioner.


Kontakta din region för närmare besked


Vilka krav, villkor eller andra regler finns?


Företag som fått en affärsutvecklingscheck för digitalisering tidigare måste vänta minst ett år efter avslutat projekt innan de ansöker igen.


Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).


Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. När Du ansöker om stöd så behöver därför ett särskilt intyg fyllas i med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.


Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.


Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.


Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar


För mer information om de villkor som gäller kontakta din region.


Hur länge kan projektet pågå?


Projekttiden är max 12 månader, för mer information kontakta din region.


Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?


Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten betalar ditt företag.


Hur ansöker vi?


Ansök hos din region


Du ansöker hos den region (länsstyrelse, region eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Det är olika ansökningstider för olika regioner.


Kontakta din region för närmare besked


Kontakt


För frågor om ansökan och rapportering, kontakta den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.


Kontaktuppgifter till regionerna


För övergripande frågor om affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan du även kontakta Tillväxtverket. Se nedan.


Tillväxtverket

Anna Goldie

Telefon: 08-681 66 10


Mer information

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Blankett Intresseanmälan affärsutvecklingscheck digitalisering öppnas som pdf Pdf, 360.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: