Publicerad

Eldningsförbud i Västmanlands län

Exempelbild

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västmanlands län. Det råder hög brandrisk i skog och mark.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Västmanland, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Västmanlands län. Eldningsförbudet gäller från och med den 1 juni 2018 och tills vidare. Det avser eldning utomhus och omfattar allt uppgörande av eld och all grillning i skog och mark.

 

Undantag från förbudet är eldning i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag kan i särskilda fall även medges av räddningschefen i respektive kommun. Här kommer du i kontakt med Räddningstjänsten i Västra Mälardalen

 

Varför eldningsförbud?
Vad händer om jag eldar trots förbud?
När hävs eldningsförbudet?
Vad gör myndigheterna?

Du kan också läsa mer om eldningsförbud och brandrisk på:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: