Publicerad

Så går arbetet med motionsspåret på norr

Arbetet med att sätta upp belysning i spåret på norr och förbättra underlaget fortsätter. ”Det känns positivt att vi snart kan erbjuda Arbogaborna ytterligare ett fint motionsspår”, säger Magnus Andersson, projekt- och gatuchef.

Exempelbild

Arbetet med att förnya motionsspåret påbörjades i april. Innan förbättringsarbetet var delar av spåret blött under delar av året, vilket nu snart har åtgärdats. Spåret kommer också att få belysning för en ökad trygghet och att motionärerna ska kunna använda det när det är mörkt ute.

Exempelbild

 Fundament och kablar på plats. Nu återstår är återuppbyggnad av spåret där det har schaktats och att få stolpar på plats för belysningen.

 

– Arbetet går enligt plan och spåret beräknas tas i bruk i månadsskiftet maj/juni. Vi har gjort flera förbättringar, men bevarat strukturen för att det fortsatt ska vara ett attraktivt naturspår, säger Magnus Andersson.

 

Tidigare nyhet om förbättringsarbetet av motionsspåret på norr

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: