Publicerad

Så klipps de allmänna gräsytorna 2018

I Arboga kommun finns många gräsytor som ska klippas på sommaren. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för.

De flesta av våra gräsytor klipps var sjunde dag före midsommar, därefter var tionde dag. Undantaget är gräsytorna i våra större parker som klipps var sjunde dag hela säsongen. Slaghacksytor, där gräset får växa sig högre, klipps ungefär 2-3 gånger/år. Längs gång- och cykelvägar, där det inte finns andra gräsytor i anslutning, slaghackas gräset en gång om året för att gräset inte ska hänga ut över vägarna.

 

Ändrade klipprutiner 2018

För år 2018 ändras rutinen för slaghacksytor något. Slaghacksytorna kommer att bli fler än tidigare år. De ytor som ligger i anslutning till villatomter och gång- och cykelvägar kommer att klippas med 3 meters bredd och resten av ytan slaghackas.

 

Se gärna på kartan nedan vilka områden det gäller, de är markerade i blå färg. Klicka på bilden för större format.

Slaghacksområden 2018

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: