Publicerad

Fortbildning för alla pedagoger i förskolan

I februari 2017 startade kommunen fortbildningssatsningen Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan – ett flerspråkighetsperspektiv inom förskolorna i Arboga. Nu har utbildningen avslutats och resultat är genomgående positivt inom förskolorna.

Exempelbild

Utbildningen har pågått under drygt ett år fram till april i år och all personal inom förskolan har deltagit i att läsa, reflektera och varit delaktiga i lärande samtal om sin verksamhet.

 

Syftet har varit att öka pedagogernas kompetens om språk- och kunskapsutveckling i teori och praktik. Fokus har varit på flerspråkiga barns lärandevillkor, men förhållningssättet och arbetssättet som vi tagit del av under utbildningen har gynnat alla barns språkutveckling, menar Britt-Marie Deubler, förskolechef.

 

Förskolornas arbetslagsledare har även fått en mer fördjupad utbildning och användbara redskap i hur de kan bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete samt driva kollegialt lärande på sin förskola.

 

Den 25 april redovisade arbetslagsledarna lärdomar från utbildningen till övriga deltagande kommuner och vi kan se framgångsrika resultat på samtliga förskolor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: