Publicerad

Detaljplan för Ringsborg 1 m.fl. antagen

Tekniska nämnden har den 18 april 2018 antagit detaljplanen för Ringsborg 1 m.fl. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 26 april 2018.

Planområde ligger i centrala Arboga söder om Arbogaån vid Kapellgatan och Österled. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av bostäder på fastigheten Ringsborg 1.

 

Ta del av planhandlingarna här: Ringsborg 1 m.fl Pdf, 1.7 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: