Publicerad 2018-05-02

Detaljplan för Gripen 1 antagen

Tekniska nämnden har den 18 april 2018 antagit detaljplanen för Gripen 1. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 26 april 2018.

Planområdet är beläget i östra delarna av Arboga vid ÖoB.

Från fastighetsägaren för Gripen 1 har det inkommit en ansökan om en ändring i detaljplanen. Ansökningen innefattar ett borttagande av begränsningen för försäljning av livsmedel som finns i den gällande detaljplanen.


Här hittar du planhandlingarPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer