Publicerad

Arboga kommun tar höjd för framtidens utmaningar

Exempelbild

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). För att ta höjd för framtidsfrågorna har Arboga kommun tagit fram en långsiktig finansiell analys. Den kartlägger kommunens främsta utmaningar för åren fram till 2030.

Exempelbild

Anders Röhfors

– Kommunen har ett brett uppdrag och för att fortsätta ge en bra samhällsservice till medborgarna är en av grundförutsättningarna att vi har ett väl underbyggt underlag till de beslut vi ska ta. Det är också därför som vi har tagit fram analysen, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga.

Kommunernas utmaningar

SKL visar att de övergripande utmaningarna för Sveriges alla kommuner bland annat är en ökad urbanisering och att både barn och äldre ökar i en omfattning som man inte sett de senaste 50 åren. Vidare menar SKL att skatteintäkterna inte håller samma takt som kostnaderna för att finansiera välfärden.

Arboga rustar sig för framtidenfrågorna

Den långsiktig finansiella analysen för Arboga kommun visar bland annat på en förändring i demografin. Arboga står även inför stora investeringar som innebär ökade kostnader, vilket inte är unikt i kommunsverige då många verksamhetslokaler, bland annat skolor, är byggda på 1960- och -70-talen.

 

– Utmaningarna påverkar våra förutsättningar. Den här analysen är en del i arbetet med att förbereda kommunen inför kommande resursbehov, säger Anders Röhfors.

Fördjupad samverkan och digitalisering

För att ta höjd för de här utmaningarna arbetar kommunen redan i dag med att fördjupa samverkan mellan kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör för att samordna resurser. Vidare pågår effektiviseringar och att arbeta med digitalisering när det gäller verksamhetsutveckling. Till exempel har nyckelfri hemtjänst lanserats som en del i det arbetet.

 

Den långsiktiga finansiella analysen har genomförts av Pricewaterhouse Coopers AB på uppdrag av Arboga kommun.

 

Vill du veta mer? Här kan du läsa den långsiktiga finansiella analysen för Arboga kommun. Pdf, 1.3 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: