Publicerad 2018-04-10

Detaljplan för Vasahallen har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 7 mars 2018 att anta detaljplanen för Vasahallen i Arboga kommun. Tillkännagivandet om detta har anslagits på Kommunens anslagstavla den 13 mars till den 4 april 2018. Planen vann laga kraft den 5 april 2018.

Planområdet är beläget i norra delarna av Arboga i anslutning till Vasagymnasiet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering. Bakgrunden till detta är att det sker en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna bolagisering säljs en del av tidigare kommunala fastigheter till bolaget, vilket medför att fastighetsreglering behövs göras.

 

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för VasahallenPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer