Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Detaljplan för Medborgarhuset har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 7 mars 2018 att anta detaljplanen för Lyran 2 (Medborgarhuset) i Arboga kommun. Tillkännagivandet om detta har anslagits på Kommunens anslagstavla den 13 mars till den 4 april 2018. Planen vann laga kraft den 9 april 2018.

Planområdet är beläget i centrala Arboga mellan Arbogaån och järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga fastighetsregleringar till följd av bolagiseringen av kommunens fastighetsverksamhet. Medborgarhusets ändamålssyfte ändras från Samlings- och föreningslokaler till Centrumändamål.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Medborgarhuset Pdf, 1.2 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: