Publicerad 2018-04-10

Detaljplan för Medborgarhuset har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 7 mars 2018 att anta detaljplanen för Lyran 2 (Medborgarhuset) i Arboga kommun. Tillkännagivandet om detta har anslagits på Kommunens anslagstavla den 13 mars till den 4 april 2018. Planen vann laga kraft den 9 april 2018.

Planområdet är beläget i centrala Arboga mellan Arbogaån och järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga fastighetsregleringar till följd av bolagiseringen av kommunens fastighetsverksamhet. Medborgarhusets ändamålssyfte ändras från Samlings- och föreningslokaler till Centrumändamål.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för MedborgarhusetPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer