Publicerad

Detaljplan för Medborgarhuset har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 7 mars 2018 att anta detaljplanen för Lyran 2 (Medborgarhuset) i Arboga kommun. Tillkännagivandet om detta har anslagits på Kommunens anslagstavla den 13 mars till den 4 april 2018. Planen vann laga kraft den 9 april 2018.

Planområdet är beläget i centrala Arboga mellan Arbogaån och järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga fastighetsregleringar till följd av bolagiseringen av kommunens fastighetsverksamhet. Medborgarhusets ändamålssyfte ändras från Samlings- och föreningslokaler till Centrumändamål.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Medborgarhuset Pdf, 1.2 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: