Publicerad

Detaljplan för Medborgarhuset (fastigheten Lyran 2) har antagits

Exempelbild

Tekniska nämnden har den 7 mars 2018 antagit detaljplanen för Medborgarhuset (Lyran 2). Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 13 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nödvändiga fastighetsregleringar och ändra ändamålssyfte till centrumändamål. Byggnaden är i dagsläget uppdelad i två delar. Huvuddelen är uthyrd till Arboga kommun och används för olika publika tillställningar till exempel bio och teater. Resterande del består av kontorslokaler.

Ändringen av ändamål syftar till att möjliggöra för utveckling av kontorsdelen. Avseende den publika delen av Medborgarhuset som är till för olika folkliga tillställningar och de verksamheter som bedrivs där planeras ingen förändring.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Medborgarhuset (fastigheten Lyran 2) Pdf, 1.9 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: