Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget har vunnit laga kraft

Exempelbild

Detaljplanen för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65 i Arboga kommun har vunnit laga kraft. Tekniska nämnden tog den 7 februari 2018 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område och beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 februari 2018.

Planområdet ligger direkt söder om befintligt villaområde i södra delen av Brattberget i Arboga. Området är obebyggt och delvis bevuxen med blandskog.

 

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt möjlighet till parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

 

Ta del av handlingarna nedan:

 Detaljplan för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63 1:64 och 1:65. Pdf, 4.5 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: