Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget har vunnit laga kraft

Exempelbild

Detaljplanen för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65 i Arboga kommun har vunnit laga kraft. Tekniska nämnden tog den 7 februari 2018 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område och beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 februari 2018.

Planområdet ligger direkt söder om befintligt villaområde i södra delen av Brattberget i Arboga. Området är obebyggt och delvis bevuxen med blandskog.

 

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt möjlighet till parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

 

Ta del av handlingarna nedan:

 Detaljplan för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63 1:64 och 1:65. Pdf, 4.5 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: