Publicerad 2018-02-19

Min utvärdering – vårdnadshavarenkät förskolan

Nu är det dags för vårdnadshavarenkäten Min Utvärdering som ingår som en del i kartläggning och uppföljning i vårt systematiska kvalitetsarbete i Arboga kommun. Enkäten syftar till att synliggöra hur vårdnadshavare till 4- och 5-åringar uppfattar situationen i förskolan.

Enkäten är webbaserad och består av fem alternativfrågor plus två öppna frågor som besvaras av vårdnadshavaren. Respektive förskola tillhandahåller inloggningsuppgifter, svaren är anonyma.

 

Det kommunövergripande resultatet redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen samt för kommunpolitiker. Delar av resultatet rapporteras och analyseras även på riksnivå. Er medverkan är viktig för att få ett tillförlitligt resultat.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer