Publicerad

Leader Mälardalens nya Småprojekt - snabba pengar till små aktiviteter

Exempelbild

Nu finns det möjlighet att enkelt få stöd för att bygga bryggor, skapa miljödagar eller bidra till kulturevenemang som skapar mötesplatser och gemenskap!

Leader Mälardalen har avsatt cirka en miljon kronor till Småprojekt - mindre utvecklingsaktiviteter som föreningar, nätverk eller grupper av människor vill genomföra i vårt område. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

LAG Leader Mälardalen fattade den 7 februari beslut om att avsätta ca 1 miljon kronor till mindre utvecklingsaktiviteter i området. Det kan vara aktiviteter inom Klimat, energi och miljö, Inkludering och integration eller Lokal utveckling. Allt från olika typer av lokala evenemang till mindre anläggningar och byggnationer kan vara stödbart.


Gemensamt för de aktiviteter som kan beviljas stöd för Småprojekt är att de kan kosta max 30.000 kr, att de som söker stödet själva ska bidra till aktiviteten med egen ideell tid och att det finns en plan för långsiktigheten i projektet.


Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information eller läs på vår webbplats.

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare för Leader Mälardalen

Tel: 070-365 75 20, e-post: mia@leadermalardalen.se

Länk till webbplats www.leadermalardalen.se


Fakta om Leader och Leader Mälardalen

  • LEADER är en metod för lokal utveckling, som bygger på samverkan mellan ideell sektor/föreningar, privat sektor/företag och offentlig sektor.
  • LEADER-metoden kännetecknas av samarbete, lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling.
  • Stöd från Leader Mälardalen kan sökas för projekt inom Upplands-Bro, Håbo, Enköpings, Västerås, Hallstahammars, Köpings, Arboga och Lindesbergs (södra Fellingsbro) kommuner. Undantagna är Enköpings och Västerås tätorter.
  • Leader Mälardalen styrs av LAG, Local Action Group, som fattar beslut om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas stöd.
  • I Leader Mälardalen behöver det vara minst två parter som samverkar i varje projekt, gärna från olika sektorer.
  • Stöd från Leader Mälardalen finansieras av EU, svenska staten och kommunerna som ingår i området.
  • Projektstöd kan beviljas för 100% av projektets faktiska kostnader, max 1,3 miljoner kr, men projektet måste själva bidra med minst 30% i form av ideellt arbete (och/eller pengar).
  • Projektstöd till företag (där nyttan endast kommer de sökande företagen till del) kan beviljas för 70% av projektets/investeringens faktiska kostnader, max 200 000 kr.
  • Stöd till Småprojekt kan beviljas med max 30 000 kr och för dessa krävs ingen formell samverkan mellan flera parter.


Mer information öppnas som pdf i nytt fönster

Småprojekt Lokal Utveckling Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Småprojekt klimat energi och miljö Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Småprojekt Inkludering Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Blad Leader Mälardalen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: