Publicerad

Ett steg närmare byggstart av den nya förskolan på Marknaden

Barnen i fokus och miljöer som lockar till lek, lärande och trygghet. Det är några av byggstenarna för projektet av den nya förskolan i Arboga. ”Nu är vi ett steg närmare byggstart, vilket känns väldigt bra. Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga”, säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Anders Cargerman

Anders Cargerman

Det var i början av förra året som Kommunstyrelsen beslutade att en ny förskola skulle byggas i Arboga. En förskola för att trygga tillgången på förskoleplatser och för att skapa en bra miljö för barn och medarbetare. Utgångspunkten var en förskola med tio avdelningar, placerad på området Marknaden.

Lek och lärande i en trygg miljö

– En viktig del i arbetet har varit att skapa en miljö där barnen känner trygghet, nyfikenhet och lust till lärande. En förskola i storskalighet som arbetar i småskalighet där det finns möjlighet till lärande på många olika sätt, säger Tina Person som är verksamhetschef inom förskolan i Arboga.

Exempelbild

Tina Persson

– Den nya förskolan kommer därför att vara uppdelad i samarbetsavdelningar för att skapa trygghet och stabilitet. Samarbetsavdelningarna består av två avdelningar som samarbetar med varandra. De innebär att barnen har pedagoger från ett och samma arbetslag under hela sin tid på förskolan, säger hon.

Medarbetarnas erfarenhet

I arbetet med utformningen av förskolan har pedagoger varit involverade för att tillvarata deras kompetens och erfarenhet.

 

Nu är projektet av den nya förskolan ett steg närmare byggstart.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit ett inriktningsbeslut att förskolan ska projekteras enligt den inriktning som Kommunfastigheter i Arboga, som driver projektet, har presenterat. Och barn- och utbildningsnämnden informerades vid sitt senaste möte om hur projektet fortskrider.

Jonna Lindman

Jonna Lindman

Utvecklingen av Arboga

– Vi ser fram emot att ta nästa steg i processen. Det här är en del i vår satsning med att utveckla kommunen. Vi vill göra Arboga till en ännu bättre kommun att leva och bo i, säger Jonna Lindman (M), ordförande i Kommunfastigheter i Arboga.

Nu kommer Kommunfastigheter i Arboga att arbetar vidare med projekteringsarbetet och detaljerna kring den nya förskolan. I april ska Kommunstyrelsen fatta slutgiltigt beslut kring byggstart.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: