Publicerad

Detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 (Bondegatan) i Arboga kommun har vunnit laga kraft

Exempelbild

Detaljplanen för del av Prästgärdet 2:1 (Bondegatan) har den 28 december 2017 vunnit laga kraft. Tekniska nämnden tog den 6 december 2017 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område och beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 6 december 2017.

I Arboga efterfrågas bostäder med olika upplåtelseformer. Planområdet har ett centralt läge med närhet till ett stort antal samhällsfunktioner vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.

 

Syftet med detaljplanen är att förtäta området norra Kakuberget och möjliggöra för byggnation av bostäder i centrumnära lägen. Planområdet har en areal på cirka 1700 kvadratmeter och är lämpligt för uppförande av exempelvis radhus.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 (Bondegatan)Tekniska förvaltningen Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: