Publicerad

Företagare, nu behöver vi din hjälp 

Den 2 januari skickade Svenskt Näringsliv ut årets enkät om företagsklimatet till företagare i hela landet. Om du är en av dem som får enkäten i din epostlåda är det viktigt för oss att du svarar. Ju fler som svarar, desto bättre underlag har vi att arbeta med för att skapa ett ännu bättre företagsklimat.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: