Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget ute på granskning

Exempelbild

Detaljplanen för Södra Brattberget (del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65) är ute för granskning 8- 22 januari 2018.

Planförslaget

Planområdet ligger direkt söder om befintligt villaområde i södra delen av Brattberget i Arboga.

 

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt radhus/kedjehus/parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

 

Revideringar efter samrådet

Efter samråd har texten i planbeskrivningen reviderats och ny rubriker som tillkommit är: Djurhållning, därutöver har texten reviderats i avsnitten: Dagvatten, geoteknik, bebyggelseområdet, fastighetsrättsliga åtgärder, mark och natur samt avfall.

I plankartan har ett u-område tillkommit och största möjliga byggnadshöjd är nu 6.5 meter för hela planområdet. Byggrätten är nu 30% av fastighetsstorleken för alla nya bostadsfastigheter.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-01-22.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 152/2008-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Granskningshandlingar Södra Brattberget Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer