Publicerad

Antalet företag fortsätter öka i Arboga

Antalet aktiva företag i Arboga har under de senaste åren blivit allt fler. Den positiva trenden fortsatte även under år 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det 1 159 företag i kommunen, en ökning med 28 företag i jämförelse med föregående år. 

Arboga fortsätter att utvecklas, flera företag fortsätter att investera i både maskiner, byggnader och att anställa ytterligare medarbetare.

62 nya företag under år 2017

62 nya företag startade under år 2017. En stor andel av dessa företag är aktiebolag och anger att de ska anställa från start.

Arboga i länstoppen när det gäller antalet aktiva företag per 1 000 invånare

Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga var vid årsskiftet 83.48. För länet i övrigt, exklusive Västerås, var siffran 74.70. Grannkommunerna Kungsör har 75.34 och Köping 73.29 aktiva företag per tusen invånare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: