Publicerad

Leader Mälardalen beviljar miljoner till utvecklingsprojekt

Leader Mälardalen beviljade på senaste LAG-mötet den 30 november sammanlagt nästan 4 miljoner kronor i stöd till tre nya Leaderprojekt i området. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

Skokloster 4H syftar till att etablera en helt ny 4H-verksamhet i och omkring Parkvillan invid Skoklosters slott, i Håbo kommun, med djur och friluftsverksamhet öppen för alla. 4H har aldrig tidigare funnits i kommunen och Parkvillans läge är unikt med goda möjligheter till lärande för framtiden i en historiskt intressant miljö. Gårdens verksamhet syftar till att nå visionen genom 4H:s metod att förmedla kunskap (Huvud), medkänsla (Hjärta), färdigheter (Hand) och ett hälsosamt liv (Hälsa) på mottot Lära genom att göra. Projektet ägs och drivs av Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H och beviljades 1 300 000 kronor från Leader Mälardalen.
Kontaktperson i projektet:
Samuel Westin, Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H, tel 073-038 83 03


EcoBiome – cirkulärt kretsloppsbaserat samarbete syftar till att i samverkan mellan olika aktörer använda lokalt organiskt avfall och förädla det till en effektiv växtnäring i ett innovativt pilotprojekt i Upplands-Bro kommun. Det handlar om att testa hur ett sådant samarbete kan ge både parterna i projektet och samhället i stort ekonomiska och miljömässiga fördelar, ett win-win system som är hållbart, klimatsmart och kostnadseffektivt och bygger upp cirkulära tjänster mellan samhällssektorer. Projektet ägs och drivs av företaget Botanic Culture och beviljades 1 154 186 kronor från Leader Mälardalen.
Kontaktperson i projektet:
Ebba Horn, JR Botanic Culture AB, tel 070-492 87 04


Förvaltningsplaner för fisk och fiske i Mälaren och Hjälmaren syftar till att, i en unik samverkan som tidigare saknats, mellan ett stort antal berörda organisationer och myndigheter i och omkring de båda stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren, ta fram förvaltningsplaner, som kan ligga till grund för en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskresursen i sjöarna. Detta projekt finansieras av Leader Mälardalens särskilda Sjöpengar och beviljades 1 439 000 kronor.
Kontaktperson i projektet:
Martin Engström, Länsstyrelsen Örebro Län, tel 070-346 38 67


Sedan verksamhetsstarten 2016 har Leader Mälardalen tidigare beviljat sammanlagt ca 10 miljoner kronor i stöd till följande projekt (där ingen kommun anges berörs hela eller nästan hela området Leader Mälardalen av projektet:


 • Ung i Mälardalen
 • Internationell Samverkan
 • Förstudie Integration i Mälardalen
 • Mobilisering Klimat, energi och Miljö
 • Mörkervandring i Arboga (Arboga kommun)
 • Matlådeprojektet (Köpings kommun)
 • Marknadsföring av fisk och skaldjur från Hjälmaren och Mälaren
 • Projektsamverkanspråmen Albert (Hallstahammars kommun)
 • Hästmuseum Strömsholm (Hallstahammars kommun)
 • Förbättrad besöksverksamhet Åkesta Observatorium (Västerås kommun)
 • Ängsö - förstudie till utvecklandet av ett biologiskt kulturarv (Västerås kommun)
 • Järnvägsbanken Ekolsund (Håbo och Enköpings kommuner)
 • Tillgänglighetsanpassning hästdragen vagn (Västerås kommun)
 • Återuppliva Kolsva Julmarknad (Köpings kommun)
 • Vision Tidö-Lindö (Västerås kommun)
 • Tiden är nu – en odyssé över Hallstahammar genom 100 år (Hallstahammars kommun)

 

Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information.
Mia Lundqvist, Verksamhetsledare för Leader Mälardalen
Tel: 070-365 75 20, e-post: mia@leadermalardalen.se
Mer information hittar du på www.leadermalardalen.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: