Publicerad

Skolinspektionens granskning klar - inga anmärkningar för Arboga kommun

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit – Skolinspektionen ger alla verksamheter godkänt.

Exempelbild

Thomas Lindberg skolchef i Arboga.

– Det är bra att vi granskas och det är glädjande att se att all vår skolverksamhet uppfyller de krav som ställs på oss, säger Thomas Lindberg, skolchef i Arboga kommun.

 

Skolinspektionen granskar regelbundet kvalitén i all skolverksamhet i hela landet. Myndigheten tittar bland annat på undervisning och lärande och frågor kopplade till trygg miljö.

 

– Det har varit en omfattade process där mycket material har samlats in i form av underlag från chefer, enkäter och intervjuer för varje verksamhetsområde. Föräldrar och elever har också varit involverade, säger han.

I Arboga kommun har följande skolverksamheter granskats: förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionens resultat visade på godkänt i alla verksamheter.

 

– Det här är ett resultat av det arbete som bedrivs ute på våra förskolor och i våra klassrum. Det är viktigt att poängtera att det handlar om ett gemensamt arbete som vi gjort tillsammans, säger Thomas Lindberg.

 

Han fortsätter;

 

– Jag stolt över medarbetarnas jobb och engagemang för våra barn och ungdomar. Det, i kombination med vårt kvalitetsarbete, har bidragit till det här resultatet. Det här är ett sorts kvitto på att det vi gör är rätt och vi kommer fortsätta jobba med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: