Publicerad

Detaljplanen för Vasahallen ute på samråd

Exempelbild

Detaljplanen för Vasahallen är ute på samråd 22 november - 13 december.

Planområdet ligger norr om järnvägen i stadsdelen Ladubacksgärdena, ca 800 meter från Arbogas stadskärna.


Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter via länken:

Detaljplan för Vasahallen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: