Publicerad

Familjehem på föreläsning

Härom kvällen deltog flera familjehem i en föreläsning med Maria Åhman, legitimerad psykoterapeut. Att vara ett familjehem innebär att ge stöd och hjälp till barn och unga genom att öppna upp sitt hem.

Maria, som själv är familjehem tillsammans med sin man, pratade om vilken stor betydelse ett familjehem kan ha för de barn och ungdomar som bor hos dem en kortare eller en längre tid. Barnen och ungdomarna får en möjlighet att känna sig lyssnade på, få förståelse och knyta känslomässiga band till trygga vuxna, berättar Maria.

Stöd och trygghet

– De här känslomässiga banden kan leda till att barnen och ungdomarna lättare kan tycka om sig själva och få tryggare relationer, säger hon.

 

Familjehemmet, tillsammans med socialtjänsten, samarbetar med barnets föräldrar. Ett familjehem får också stöd av en familjehemssekreterare.

 

Maria tog även upp om de svårigheter det kan innebära att vara familjehem och ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Barnet eller ungdomen kan till en början vara motsträvigt till exempel.

Att göra en insats för ett barn eller ungdom

Både Maria och de familjehem som deltog under kvällen berättade om hur givande det är att vara familjehem. Att öppna upp sitt hem för barn och ungdomar som behöver ett hem där de kan känna trygghet, värme och stöd.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem? Hör då av dig till våra familjehemssekreterare Kristina Eriksson 0589-874 99 och Anna-Lena Mellin Heeger 0589-872 62.

 

Läs mer om vad det innebär att vara ett familjehem här: arboga.se och Min insats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: