Publicerad

Energi- och klimatrådgivning på biblioteket

Exempelbild

Evelina Persson är Energi- och klimatrådgivare i Köping, Arboga och Kungsör.
Du kan träffa Evelina på biblioteket och få svar på frågor om energi och miljö.

Välkommen måndag den 27 november klockan 14-18.

En måndag i månaden kommer
Evelina Persson, Energi- och klimatrådgivare i Köping, Arboga och Kungsör, att finnas på biblioteket och svara på frågor.

Till henne kan du vända dig med frågor och funderingar om exempelvis el, hållbara transporter eller vilka stöd som finns att söka för energieffektiviseringar.

 

Få tips och råd
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som vänder sig till kommuninvånare, företag och organisationer. Evelina kan hjälpa dig med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.

 

Är du företagare?
Evelina är även Coach för energi och klimat, ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar.

Är du företagare som vill ha hjälp med att sänka dina energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan så får du gärna höra av dig!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: