Publicerad

Nästa fas för Arbogas nya förskola och vård- och omsorgsboende

Arbetet med att bygga en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga går nu in i nästa fas. Kommunfastigheter i Arboga har tecknat ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB.

Det var i början av året som Kommunstyrelsen beslutade att en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas på Marknaden respektive Åbrinken i Arboga.

 

Nu går byggprojekten in i nästa fas. I onsdags i förra veckan undertecknade Kommunfastigheter i Arboga, som är byggherre för projekten, ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB. Partnering är ett etablerat och strukturerat arbetssätt där alla aktörer - från byggherren till entreprenör, konsulter och andra inblandade parter, kommer in i ett tidigt skede i byggprojekten. Alla inblandade har samma målbild och jobbar i ett team från start till projekten är avslutade.

 

– Det känns väldigt bra att vi nu går in i nästa fas av byggprojekten. Att vi har en entreprenör som ger oss de bästa förutsättningarna, säger Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga.

 

Han menar också att fördelen med partnering är att kommunen får entreprenörens erfarenhet av att driva större byggprojekt. De kan bidra med sin expertiskunskap under hela processen.

 

Fredrik Leo är vice vd på Byggpartner i Dalarna AB.

– Det händer mycket i Arboga nu. Kommunen är inne i en period med stor utveckling och vi är glada att man har valt strategisk partnering då vi är övertygade om att det skapar förutsättningar för att korta ledtiderna, minska kostnaderna och leverera ändamålsenliga projekt, säger han.

Tryggt boende för äldre och bra läromiljöer för förskolebarn

Socialchef Marjo Savelius och Tina Persson, verksamhetschef inom förskolan, ser fram emot nybyggnationerna.

 

– Vi är glada och stolta att det ska byggas ett tryggt boende med moderna tekniska lösningar. De ska ge både boende och personal en trevlig miljö att leva och jobba i, Marjo Savelius. Förutom lägenheterna kommer det att finnas fina gemensamma lokaler och en vacker gård som de äldre kommer att ha stor glädje av.

 

I arbetet med att ta fram ett underlag för hur den nya förskolan ska se ut har medarbetarnas kompetens och erfarenhet tagits tillvara, berättar Tina Persson.

 

– Det är barnens lärande och läroplanen som står i fokus. Viktigt är också att lokalerna är anpassade och ändamålsenliga för medarbetarnas behov. Det känns väldigt bra och roligt att vara en del i den här processen, säger hon.

Dags för projektering

Nästa steg i byggprojekten är att, gemensamt med entreprenören, ta fram en organisation som ska arbeta med projekten under hela processen. Inledningsvis handlar det om projektering.

 

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga

E-post: Patrik.Ahlberg@abo.se

Tfn: 0589-68 80 55

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: