Publicerad

Detaljplan för Medborgarhuset

Exempelbild

Detaljplan för Medborgarhuset (fastigheterna Lyran 2 och del av Sturestaden 3:1) är utställd på samråd mellan den 7 november - 28 november

Planområdet är beläget i centrala Arboga norr om Arbogaån mellan Ahllöfsparken och Nytorget.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för de fastighetsregleringar som krävs samt att göra användningen av Medborgarhuset mer flexibel genom att ändra användningsbestämmelserna.

 

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter via länken:

Detaljplan för Medborgarhuset

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: