Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget ute på samråd

Exempelbild

Förslag till detaljplan för Södra Brattberget (del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65), Arboga Kommun, Västmanlands Län

Behovet av nya bostäder i Arboga är stort och olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer efterfrågas, nära service och natur. Det saknas i dagsläget byggklara tomter för småhusbebyggelse i Arboga tätort.

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt radhus/kedjehus/parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

Detaljplaneområdets areal uppgår till ca 9 hektar och består fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65, som ägs av Arboga Kommun. Dessutom finns ett antal privatägda fastigheter intill planområdet avsedda för bostadsändamål.

 

Samrådstiden är från den 26 oktober till den 16 november 2017.

Utställningslokaler:

  • Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Smedjegatan 5
  • Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
  • Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se

Synpunkter på förslaget

Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2017-11-16.

 

Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 152/2008-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger finns angivet tillsammans med yttrandet.

 

Du kan ta del av handligarna nedan:

 

Plankarta Pdf.

 

Planbeskrivning Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: