Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober

Torsdagen den 26 oktober sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 28 september

Tid: 18:15 

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

 

På dagordningen:

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Anmälan av medborgarförslag - Lekplats i Lunger
 4. Anmälan av medborgarförslag - Fast anställda vikarier till grundskolan och förskolan i kommunen
 5. Anmälan av medborgarförslag - Extra pengar till upprustning av utomhusmiljöer kring skolorna
 6. Svar på medborgarförslag om att Arboga kommun tar initiativ för att anlägga en enkel naturstig längs Arboga åns norra sida
 7. Svar på återremitterat medborgarförslag om att införa bussar i Arboga på morgon och eftermiddag
 8. Delårsrapport 2017-08-31 samt ekonomisk prognos 2 för år 2017
 9. Årsredovisning 2016, VafabMiljö Kommunalförbund
 10. Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
 11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 12. Redovisning av obesvarade motioner
 13. Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman i Tingsrätten - Eva Holstein
 14. Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-10-26

 

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Jessica Hänninen, kommunfullmäktiges sekreterare

 

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands television. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:15.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: