Publicerad

Planerad avverkning av skog söder om Fågelsjövägen

Exempelbild

Under v. 43 kommer en planerad avverkning av skog att genomföras söder om Fågelsjövägen. Området som avverkas är markerat i kartan ovan.

Behovet av villatomter är stort och Arboga kommun arbetar med en ny detaljplan för att möjliggöra ett nytt bostadsområde söder om Fågelsjövägen. För att underlätta förberedande utredningar i samband med pågående planarbete genomförs en avverkning av skogspartier i området. Förslaget till detaljplan för Södra Brattberget kommer att vara utställd på samråd under perioden 26 oktober – 16 november 2017.


Var försiktig – respektera avspärrningar

Tänk på att skogsmaskinerna är farliga och att det är förenat med livsfara att vara i närheten av träd som fälls. Vi uppmanar därför att inte visats i närheten av maskinerna när arbete pågår och respektera eventuella avspärrningar. Vi ber dig ha överseende med de störningar som uppstår i samband med avverkningen.

 

Vill du veta mer?

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningen, telefon 0589-870 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: