Publicerad

Ny huvudled i Arboga

Exempelbild

Nu blir Jädersvägen, Gjutarevägen och Sofiedalsgatan huvudled mellan Centrumleden och Fellingsbrovägen

Nu kommer omskyltningen att påbörjas som innebär att del av Jädersvägen, Gjutarevägen samt del av Sofiedalsgatan blir huvudled. Den nya huvudleden börjar vid Centrumleden i söder och slutar vid Fellingsbrovägen i norr. Därmed upphör högerregeln att gälla för dessa sträckor.

Vi vill be om extra uppmärksamhet efter denna vägsträcka under tiden då omskyltningen pågår, den nya trafikregeln kommer att träda ikraft den 12/10.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: