Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-28

Torsdagen den 28 september sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 28 september

Tid: 18:15 

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

 

På dagordningen:

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Anmälan av medborgarförslag - Crugen mellan Vasahallen och Vasagymnasiet bör kompletteras med fotbollsmål
 4. Anmälan av medborgarförslag - undanta delar av Sandgatan från asfaltering
 5. Erbjudande om delägarskap i Inera AB
 6. Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län
 7. Avskrivning av uppdrag om prissättning och övriga villkor vid överlåtelse av kommunala fastigheter
 8. Sammanträdesplan för år 2018
 9. Bordlagt fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Lars Lindén (S)
 10. Bordlagt fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Jasmin Öhman (S)
 11. Bordlagt fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter Ana Linares (S)
 12. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Aleksandra Janse (S)
 13. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Aleksandra Janse (S)
 14. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt tekniska nämnden - Hans Svanqvist (M)
 15. Fyllnadsval av ledamot i tekniska nämnden efter Hans Svanqvist (M)
 16. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Bo Axelsson (M)
 17. Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden efter Bo Axelsson (M)
 18. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Anette Gunnarsson Nordin (M)
 19. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Anette Gunnarsson Nordin (M)
 20. Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman i Tingsrätten - Eva Holstein (M)
 21. Fyllnadsval av nämndeman i tingsrätten efter Eva Holstein (M)
 22. Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-09-12

 

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Jessica Hänninen, kommunfullmäktiges sekreterare

 

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands television. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:00.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: