Publicerad

Nu finns coacher för energi och klimat

Exempelbild

Stöd för små och medelstora företag

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Därför ska ditt företag delta i coachningsprogrammet:

 • Ni vill förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan
 • Ni vill snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder.
 • Ni får kostnadsfri coachning och rådgivning.
 • Ni kan dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Coachningsprogrammet kan vara till hjälp för företag som:

 • Behöver en puff i rätt riktning.
 • Har begränsat med tid.
 • Önskar lära mer om energieffektivisering och klimatfrågor. 

Så fungerar det

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras.

Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

Enskild coachning:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam coachning:

 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Stöd inför finansieringslösningar

Kan mitt företag få hjälp av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Utöver det, är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?
Coacher för energi och klimat riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.

Anmäl ditt intresse!

Anmäl dig och ditt företag till projektet. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Om projektet

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019. För mer information om projektet se

Energimyndighetens webbplats

”Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.” 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: