Publicerad

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kontrollerar märkning av kemiska produkter

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) kommer i höst att kontrollera om reglerna följs.

Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

 

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram

Exempelbild

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

 

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

 

Arboga och Kungsörs kommuner deltar genom VMMF i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer följande att kontrolleras:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas under hösten för bokning av tillsynsbesök.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: