Publicerad

Ny hastighet i Arboga

Nu påbörjas arbetet att införa nya hastigheter i Arboga enligt beslutad hastighetsplan.

Exempelbild

Generellt kommer hastigheterna i Arboga att sänkas med 10 km/h på gator där det idag är tillåtet att köra 50 km/h respektive 70 km/h. De södra stadsdelarna är först ut och inom några veckor kommer Bensingatan, Besiktningsgatan, Dyens väg, Linderdalsvägen, Rattvägen, Lingonstigen (del av), Oljevägen Pumpgatan samt Västermovägen att få den nya hastigheten 40 km/h.

 

Hastighetsplan Arboga är beslutad i kommunfullmäktige, läs mer om hastighetsplanen på kommunens hemsida Pdf, 5.1 MB..

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: