Publicerad

Nu kan blåljusen lättare hitta fram i Arboga

Arboga kommun har som en av de första kommunerna i Sverige blivit så kallad ”Blåljusgodkänd kommun” av Lantmäteriet och Trafikverket. Det betyder att Arboga kommun har en hög kvalitet av geodata som underlättar för brandkår, polis och ambulans att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

Blåljuskollen är en checklista med syfte att kvalitetssäkra kommunens geodataprocess så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. Arboga kommun har deltagit i pilotprojektet av Blåljuskollen.

För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information.

Inom projektet har räddningstjänsten pekat ut ett antal kartdata de har användning för att komma fram till olycksplatser, det handlar till exempel om att det ska finnas uppdaterad information om adresser, byggnader, vägar och anläggningar.

I pilotprojektet ingick att kontrollera att utpekade data är uppdaterade och tillförlitliga, samt att Arboga kommun har fungerade processer för uppdatering av kartdata.

Nu är Arboga kommun godkänd enligt Blåljuskollen och får använda loggan ”Blåljusgodkänd kommun” på vår webbplats.

Blåljusgodkänd kommun - logga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: