Publicerad

UF Västmanland är bäst i Sverige!

Västmanland har historiskt sett haft en mycket låg andel intygsberättigade elever och läsår 15/16 blev endast 66 % av regionens elever godkända och fick UF-diplom. Under läsår 16/17 har Västmanland gjort en rekordresa och gått från det absoluta bottenskiktet till BÄST I SVERIGE!

 – ”Inför och under läsåret har vi enligt plan genomfört en rad åtgärder för att öka andelen godkända UF-elever. Målet inför året var att öka från 66 % till 80 % men vi har verkligen överträffat alla förväntningar. Intygsprocenten i Västmanland landade på hela 93,4 % (snittet nationellt är 80 %) och vi har därmed högst andel godkända UF-elever i Sverige. Vi har under året arbetat stenhårt och metodiskt för att säkerställa kvalité i alla led men att vi skulle bli BÄST I SVERIGE kunde ingen tro. Höga mål och hårt arbete lönar sig”, konstaterar Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.

 

– ”Styrelsen riktar ett stort tack till regionchef och medarbetare för målfokuserade insatser som gjort oss BÄST I SVERIGE. Ett nära samarbete mellan regionkontoret och styrelsen har skapat dynamik och motivation. Vi ser framgångarna också som en ”returleverans” till våra viktiga partners i det offentliga och näringslivet”, säger Lars Belin, styrelseordförande för UF Västmanland.

 

– ”UF Västmanland har på kort tid blivit en spjutspets inom UF nationellt och andra regioner inspireras idag av vår arbetsmodell för att utveckla sina regionala kontor. Vi kommer att fortsätta att leverera 110 % och har många spännande satsningar under kommande läsår. Några fokusområden under läsår 17/18 är bland annat att öka UF på yrkesförberedande program, kommunala gymnasieskolor i Västerås samt på språkintroduktion. Framtiden är ljus i Västmanland”, - säger Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.

 

Fakta Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Sedan starten 1980 har över 360 000 elever drivit UF-företag. UF-företagande i Västmanland läsåret 2016/2017

• Antal elever: 876 elever

• Genomslag: 32 %

• Antal UF-företag: 241

• Intygsprocent: 93,4 %

• Antal skolor som har utbildningen: 20

 

För mer fakta klicka här

 

Källa:

Ung Företagsamhet Västmanland

Besöks- och postadress:

Kopparbergsvägen 45

722 19 Västerås

Telefon: 0733-496690

E-post: johan.eliases@ungforetagsamhet.se

Webbplats: www.ungforetagsamhet.se/vastmanland

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: