Publicerad

Ny modul vid Gäddgårdsskolan

Information gällande byggnation av modul

Grundsärskolan i Arboga utökas och för att lokalerna ska räcka till så byggs en modul i anslutning till grundsärskolans lokaler. Modulen, innehållande två klassrum, sätts upp strax utanför nuvarade staket. Det kommer delvis att begränsa framkomligheten vid området vid lämning, hämntning samt när eleverna går till och från skolan. Det innebär också att "byggtraftik" kommer att trafikera platsen. Byggnationen påbörjas redan denna vecka och håller på till mitten av september.

Vänligen respektera avspärrningar för allas säkerhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: