Publicerad

Kontroll så att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Därför ska Arboga kommun, från och med 2016, årligen genomföra en avgiftskontroll.

Vid avgiftskontrollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Fakturorna skickas ut i månadsskiftet september/oktober och ska betalas inom 30 dagar

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Här hittar du mer information om avgiftskontrollen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: