Publicerad

Markanvisningsavtal för Åbrinken

Aktuellt område

Arboga kommun har tecknat markanvisningsavtal för fastigheten Strömmen 1 om ca 3 800 kvm i området Åbrinken.

Det är företaget Stefan Werner Arkitekter AB som tecknar avtalet. Företaget bygger för närvarande bostäder i aktuellt område. Under 2016/2017 har gator och ledningsnät anlagts parallellt med byggnationen.

  • Vi ser mycket positivt på en fortsatt utveckling av området, säger Mimmi Hodzic, teknisk chef på Arboga kommun.

Markanvisningen innebär att Stefan Werner Arkitekter AB ges möjligheten att utveckla ytterligare en del av området Åbrinken under en tidsperiod fram till och med den 31 december 2017.

Fortsatt planläggning av området

Arboga kommun arbetar med en fortsatt planläggning för att möjliggöra vidare utveckling av vård- och omsorgsboende samt bostäder
i området.

Detaljplan för Åbrinken, etapp 2 (del av Strömsnäs 1:1 och 1:2) finns utställd på samråd under tiden 26 juni - 17 juli 2017 på Tekniska förvaltningen i Rådhuset (Smedjegatan 5) och på Stadsbiblioteket i Arboga. Du kan också ta del av handlingarna via länken nedan.

 

Plankarta Åbrinken etapp 2 Pdf.

Planbeskrivning Åbrinken etapp 2 Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: