Publicerad

Så ska kommunerna i Västra Mälardalen möta framtidens utmaningar – tillsammans på scenen i Almedalen

Exempelbild

I Arboga, Köping och Kungsörs kommuner står en fördjupad samverkan högt på agendan. Nu vässar de samarbetet ytterligare. I Almedalen, tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, presenterar de sina lösningar på hur kommunerna kan möta framtidens utmaningar.

En tilltagande urbanisering, ökade förväntningar på teknisk utveckling, ansträngd kommunal ekonomi och en förändrad näringslivsstruktur. Det är några av kommunernas framtida utmaningar.


– Det går inte att sitta still i båten. Vi behöver hitta smarta lösningar för att möta samhällsutvecklingen. I Västra Mälardalen har vi en lång tradition av samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och näringslivet. Nu tar vi ytterligare ett steg och fördjupar samarbetet för att möta de här utmaningarna, säger Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande i Arboga.

På scenen i Almedalen
Den 4 juli finns kommunstyrelsens ordförande från Arboga, Köping och Kungsör, tillsammans med lokala näringslivsföreträdare, på plats i Almedalen och håller ett gemensamt seminarium om hur en mer långtgående samverkan är en viktig lösning på utmaningarna i Västra Mälardalen. På scenen finns också bland annat civilminister Ardalan Shekarabi och Lena Micko, ordförande SKL.


– När kommunerna utvecklar sin samverkan så kan vi bättre ta oss an välfärdens utmaningar. Från statens håll måste vi se vad vi kan göra för att röja undan hinder för samverkan och skapa ordning och reda i den statliga regionala strukturen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.


Kommunerna i Västra Mälardalen vässar samarbetet
Redan i dag har Arboga, Köping och Kungsör en mellankommunal samverkan inom en rad områden såsom IT, renhållning, gymnasieutbildning och räddningstjänst. Och i augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om en mer långtgående samverkan.


– Vi nöjer oss inte med det här. Vi vill utveckla och fördjupa vår samverkan. Det är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Det är också centralt om vi ska kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagare, säger Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.


Kommunutredning för att stärka kommunernas kapacitet
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter. Ett av förslagen som ska analyseras är bland annat avtalssamverkan.


– Vi välkomnar den här utredningen som tar höjd för att hitta en strategi för vilka strukturella åtgärder som bör vidtas för att stärka kommunernas kapacitet. Kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen vill därför bli ett försöksområde inom ramen för kommunutredningen, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping.

 

Mer om seminariet i Almedalen

Den 4 juli finns kommunstyrelsens ordförande från Arboga, Köping och Kungsör tillsammans med lokala näringslivsföreträdare på plats i Almedalen i seminariet Är det dags för kommunsammanslagning? - Arboga, Köping och Kungsör fördjupar sin samverkan”.Kommunerna i Västra Mälardalen ser en långtgående samverkan som lösningen på kommunernas utmaningar.

På scenen finns också civilminister Ardalan Shekarabi, Lena Micko, ordförande SKL samt Heléne Fritzon och Sverker Lindblad, från kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna samt representanter från näringslivet i regionen.

När: 4 juli
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Donnersgatan 6
Platsbeskrivning: Tält på Hansaplan

Medverkande:

Ardalan Shekarabi, Civilminister, (S) Regeringen

Lena Micko, Ordförande, SKL

Helén Fritzon, Ordförande, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

Sverker Lindblad, Huvudsekreterare, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

Elisabeth Salomonsson, Kommunstyrelsens ordförande, Köping

Anders Röhfors, Kommunstyrelsens ordförande, Arboga

Pelle Strengbom, Kommunstyrelsens ordförande, Kungsör

Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

Lars-Erik Wige, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen

Roland Lexén, Moderator, Public Partner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: